جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی

جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی ، کد 0122 با فرمت PDF

مشخصات فایل

تعداد صفحات 54
حجم 3909 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب:


ایمنی در آزمایشگاه

رعایت نکات لازم در آزمایشگاه میکروب

معرفی چند وسیله آزمایشگاهی

لوله آزمایشگاه ته گرد

لوله دورهام

پلیت (چتری دیش)

فیلدوپلاتین (آنس)

سوآپ

پی پت

پی پت پاستور

لام

لامل

لام ساده

لام توگرد

لام شمارش

بن ماری

کلنی شمار

انکوباتور

هود

یخچال

جار بی هوازی

قاشقک

میکروسکوپ نوری

بخش مکانیکی

بخش اپتیک

ترزوی الکترونیکی

دستگاه تهیه آب مقطر

استوماکر

Ph متر

استریلیزاسیون

طریق مختلف استریل کردن

حرارت خشک

سوزاندن

شعله پاشیدن

دستگاه فور

حرارت مرطوب

جوشاندن

تندالیزاسیون

پاستورریزاسیون

اتوکلاو

صافی ها (فیلتر ها)

صافی های باکتریولوژیک

تخریب غشاهای سلولی

تخریب پروتئین ها

تغییر اسید های نوکلئیک

ستون سازی به وسیله پرتوها

محیط های کشت میکروبی و آشنایی با چند نمونه آن

محیط های کشت جامد

محیط های کشت مایع

انواع محیط های کشت از نظر کاربرد

محیط های کشت غیر انتخابی

محیط های کشت افتراقی

محیط های غنی کننده

محیط های نگهدارنده

اصول تهیه محیط های کشت

کشت میکروب ها

روش جداسازی میکروارگانیسم ها از یکدیگر

روش کشت خطی

روش پورپلیت

روش کشت سطحی

مشخصات کلنی باکتری ها

مطالعه کلنی باکتری ها

مطالعه ویژیگی های ظاهری رشد بر روی محیط مایع

رنگ آمیزی باکتری ها

انواع رنگ آمیزی میکروب شناسی

رنگ آمیزی ساده

رنگ آمیزی افتراقی (انتخابی)

روش های مختلف رنگ آمیزی

انواع رنگ آمیزی متداول در آزمایشگاه میکروب شناسی

رنگ آمیزی ساده

رنگ آمیزی منفی

رنگ آمیزی گرم (روش هوکر)

اندازه باکتری ها

شکل باکتری ها

کوکسی یا باکتری های کروی شکل

باسیل ها یا اشکال میله ای

اسپریل ها یا اشکال مارپیچی

رنگ آمیز اسپور

کلستریدیوم

کلستر یدیوم بوتولینم

کلستریدیوم تتانی

کلستریدیوم پرفرنجنس

شمارش میکروارگانیسم های موجود در مواد غذایی

شمارش کلی میکروب ها

شمارش صفحه ای استاندارد

روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی

روش شمارش مستقیم میکروسکوپی

محدودیت های روش spc

تفسیر نتایج و گزارش

محاسبه و شمارش به روش قطعی

محاسبه و شمارش به روش تخمینی

محاسبه و گزارش نتایج

روش شمارش بیشترین تعداد احتمالی

تهیه و اماده کردن نمونه یکنواخت ماده غذایی

تهیه رفت از نومنه ماده غذایی جامد

تهیه رفت از نمونه غذایی مایع

آزمون های بیوشیمیایی در باکتری شناسی

آنزیم های خارجی سلولی (اگزو آنزیم ها)

آنزیم های خارج سلولی(اندو آنزیم)

نمونه فرآیند هایی که توسط آنزیم های خارج سلولی انجام می پذیرد

آزمایشات بسیار سریع آنزیمی و بیو شیمیایی

آزمایشات کاتالاز

آزمایش کواگولاز

آزمایشات متابولیک و بیو شیمیایی مرسوم

واکنش های IMViC

آزمایش اندوال

آزمایش متیل رد

آزمایش وکس پروسکونر

آزمایش سیترات


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

خرید مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از www

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دریافت پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از word

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی از free


مطالب تصادفی